Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2018. gada 21. decembra rīkojums (High Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Minister for Justice and Equality/ND

(Lieta C-685/18) 1

Tiesvedības valoda – angļu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1     OV C 16, 14.1.2019.