Language of document :

Beschikking van de president van het Hof van 21 december 2018 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court (Ierland) - Ierland) – Minister for Justice and Equality / ND

(Zaak C-685/18)1

Procestaal: Engels

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 16 van 14.1.2019.