Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 21 decembrie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de High Court (Irlande) - Irlanda) – Minister for Justice and Equality/ND

(Cauza C-685/18) 1

Limba de procedură: engleza

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 16, 14.1.2019.