Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 21. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe High Court (Irlande) – Irska) – Minister for Justice and Equality/ND

(Zadeva C-685/18)1

Jezik postopka: angleščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 16, 14.1.2019.