Language of document :

Beslut meddelat av domstolens ordförande den 21 december 2018 (begäran om förhandsavgörande från High Court (Irland) - Irland) – Minister for Justice and Equality mot ND

(Mål C-685/18)1

Rättegångsspråk: engelska

Domstolens ordförande har beslutat att avskriva målet.

____________

1 EUT C 16, 14.01.2019