Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Cour de cassation (Βέλγιο) στις 11 Ιανουαρίου 2019 – État belge κατά Pantochim SA, υπό εκκαθάριση

(Υπόθεση C-19/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Αιτούν δικαστήριο

Cour de cassation

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείον: État belge

Αναιρεσίβλητη: Pantochim SA, υπό εκκαθάριση

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει η διάταξη κατά την οποία η απαίτηση που αποτελεί αντικείμενο αιτήσεως εισπράξεως «εξετάζεται ως απαίτηση του κράτους μέλους όπου η αρμόδια αρχή έχει την έδρα της», όπως τούτο προβλέπεται από το άρθρο 6 [δεύτερο εδάφιο] της οδηγίας 2008/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2008, για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα1 , το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 6, παράγραφος 2, της οδηγίας 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, για την αμοιβαία συνδρομή για την είσπραξη απαιτήσεων σχετικών με ορισμένες εισφορές, δασμούς, φόρους και άλλα μέτρα2 , την έννοια ότι η απαίτηση του αιτούντος κράτους εξομοιώνεται με απαίτηση του κράτους αποδέκτη της αιτήσεως, με αποτέλεσμα η απαίτηση του αιτούντος κράτους να αποκτά την ιδιότητα της απαιτήσεως του κράτους αποδέκτη της αιτήσεως;

Πρέπει ο όρος «προνόμιο», ο οποίος απαντά στο άρθρο 10 της οδηγίας 2008/55/EK του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2008, και, πριν από την κωδικοποίηση, στο άρθρο 10 της οδηγίας 76/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, να νοηθεί υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε δικαίωμα προνομιακής ικανοποιήσεως της απαιτήσεως, η οποία ως εκ τούτου ικανοποιείται κατά προτεραιότητα σε περίπτωση συρροής έναντι των άλλων απαιτήσεων, ή υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε κάθε μηχανισμό ο οποίος σε περίπτωση συρροής καταλήγει σε προνομιακή ικανοποίηση της απαιτήσεως;

Δύναται να θεωρηθεί προνόμιο, υπό την έννοια του άρθρου 10 των προαναφερθεισών οδηγιών, η δυνατότητα της φορολογικής διοικήσεως να προβαίνει, υπό τους όρους που προβλέπει το άρθρο 334 του προγραμματικού νόμου της 27ης Νοεμβρίου 2004, σε συμψηφισμό σε περίπτωση συρροής;

____________

1     EE L 150, σ. 28.

2     ΕΕ L 73, σ. 18. Η οδηγία 2008/55/ΕΚ αναφέρει (υποσημείωση 3) ότι ο αρχικός τίτλος της οδηγίας 76/308/ΕΟΚ τροποποιήθηκε με την οδηγία 79/1071/ΕΟΚ (ΕΕ L 331, σ. 10), την οδηγία 92/12/ΕΟΚ (ΕΕ L 76, σ. 1) και την οδηγία 2001/44/ΕΚ (ΕΕ L 175, σ. 17).