Language of document :

2019 m. sausio 11 d. Cour de cassation (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Belgijos valstybė / likviduojama bendrovė Pantochim SA,

(Byla C-19/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Cour de cassation

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Belgijos valstybė

Kita kasacinio proceso šalis: likviduojama bendrovė Pantochim SA

Prejudiciniai klausimai

–    Ar nuostata, pagal kurią skolinis reikalavimas, kurį buvo paprašyta vykdyti, „yra traktuojamas kaip valstybės narės, kurioje yra institucijos, į kurią kreipiamasi, buveinė, reikalavimas“, kaip nustatyta 2008 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyvos 2008/55/EB1 dėl tarpusavio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais, mokesčiais ir kitomis priemonėmis, 6 straipsnio [antroje pastraipoje], kuria buvo pakeista 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvos 76/308/EEB2 dėl savitarpio pagalbos vykdant reikalavimus, susijusius su tam tikromis rinkliavomis, muitais ir mokesčiais bei kitomis priemonėmis, 6 straipsnio 2 dalis, turi būti aiškinama taip, kad prašančiosios valstybės skolinis reikalavimas yra prilyginamas prašomosios valstybės skoliniam reikalavimui, todėl prašančiosios valstybės skolinis reikalavimas tampa prašomosios valstybės skoliniu reikalavimu?

–    Ar terminas „privilegija“, vartojamas 2008 m. gegužės 26 d. Tarybos direktyvos 2008/55/EB 10 straipsnyje ir, iki kodifikavimo, 1976 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvos 76/308/EEB 10 straipsnyje, turi būti suprantamas kaip su skoliniu reikalavimu susieta pirmumo teisė, konkurencijos atveju suteikianti pirmenybę prieš kitus skolinius reikalavimus, ar kaip bet koks mechanizmas, kurį taikant konkurencijos atveju skolinio reikalavimo suma sumokama pirmumo tvarka?

–    Ar mokesčių administratoriaus teisė 2004 m. lapkričio 27 d. Programinio įstatymo 334 straipsnyje nustatytomis sąlygomis atlikti kreditorių reikalavimų įskaitymą konkurencijos atveju turi būti traktuojama kaip privilegija, kaip tai suprantama pagal minėtų direktyvų 10 straipsnį?

____________

1 OL L 150, p. 28.

2 OL L 73, p. 18; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 1 t., p. 44. Direktyvoje 2008/55/EB nurodyta (žr. 3 išnašą), kad Direktyvos 76/308/EEB pradinis pavadinimas buvo pakeistas Direktyva 79/1071/EEB (OL L 331, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 1 t., p. 299), Direktyva 92/12/EEB (OL L 76, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 179) ir Direktyva 2001/44/EB (OL L 175, p. 17; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 12 t., p. 27).