Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Cour de cassation (Belgia) la 11 ianuarie 2019 – État belge/Pantochim SA, în lichidare

(Cauza C-19/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Recurent: État belge

Intimată: Pantochim SA, în lichidare

Întrebările preliminare

Dispoziția potrivit căreia creanța care face obiectul unei cereri de recuperare „este considerată o creanță a statului membru în care se află sediul autorității solicitate”, astfel cum prevede articolul 6 [al doilea paragraf] din Directiva 2008/55/CE a Consiliului din 26 mai 2008 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor privind anumite cotizații, drepturi, taxe și alte măsuri1 , care se substituie articolului 6 alineatul (2) din Directiva 76/308/CEE a Consiliului din 15 martie 1976 privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor privind anumite cotizații, drepturi, taxe și alte măsuri2 , trebuie interpretată în sensul că creanța statului solicitant este asimilată celei a statului solicitat, astfel încât creanța statului solicitant dobândește calitatea de creanță a statului solicitat?

Termenul „privilegiu” prevăzut la articolul 10 din Directiva 2008/55/CE a Consiliului din 26 mai 2008 și, înainte de codificare, la articolul 10 din Directiva 76/308/CEE a Consiliului din 15 martie 1976 trebuie interpretat în sensul de drept de preferință care însoţeşte creanța, care îi conferă acesteia un drept de prioritate în raport cu alte creanțe în caz de concurs sau în sensul de orice mecanism care are ca efect, în caz de concurs, plata preferențială a creanței?

Posibilitatea administrației fiscale de a opera, în condițiile prevăzute la articolul 334 din Legea-program din 27 noiembrie 2004, o compensaţie în caz de concurs trebuie considerată un privilegiu în sensul articolului 10 din directivele citate anterior?

____________

1 JO L 150, p. 28.

2 JO L 73, p. 18, Ediţie specială, 02/vol. 1, p. 35. Directiva 2008/55/CE indică (nota de subsol nr. 3) că titlul original al Directivei 76/308/CEE a fost modificat prin Directiva 79/1071/CEE (JO L 331, p. 10, Ediţie specială, 02/vol. 2, p. 6), prin Directiva 92/12/CEE (JO L 76, p. 1, Ediţie specială, 09/vol. 1, p. 129) şi prin Directiva 2001/44/CE (JO L 175, p. 17, Ediţie specială, 02/vol. 14, p. 148).