Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal de première instance de Liège (Belgia) 21. jaanuaril 2019 – BU versus État belge

(kohtuasi C-35/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal de première instance de Liège

Põhikohtuasja pooled

Hageja: BU

Kostja: État belge

Eelotsuse küsimus

Kas C.I.R./92 artikli 38 lõike 1 punkt 4 rikub Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 45 ja sellele järgnevaid artikleid (töötajate vaba liikumise põhimõte) ning artiklit 56 ja sellele järgnevaid artikleid (teenuste osutamise vabaduse põhimõte) selle tõttu, et nimetatud õigusnormiga on puudega inimese toetused maksust vabastatud üksnes juhul, kui neid toetusi maksab riigikassa, see tähendab Belgia riik, Belgia õigusnormide alusel, diskrimineerides nõnda Belgia residendist maksumaksjat, kes saab puude hüvitamiseks toetust, mida maksab teine Euroopa Liidu liikmesriik ja mis ei ole maksust vabastatud, võrreldes Belgia residendist maksumaksjaga, kes saab Belgia õigusnormide kohaselt Belgia riigi makstavat puudega inimese toetust, mis on maksust vabastatud?

____________