Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de première instance de Liège on esittänyt 21.1.2019 – BU v. Belgian valtio

(asia C-35/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de première instance de Liège

Pääasian asianosaiset

Kantaja: BU

Vastaaja: Belgian valtio

Ennakkoratkaisukysymys

Onko CIR/92:n 38 §:n 1 momentin 4 kohta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen (työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaate) ja 56 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen (palvelujen tarjoamisen vapauden periaate) vastainen, koska sen mukaisesti vammaisavustukset ovat Belgian lainsäädännön nojalla verottomia vain, jos niiden maksajana on Belgian valtionkassa eli Belgian valtio, jolloin Belgiassa asuvia veronmaksajia kohdellaan eri tavalla sen mukaan, saavatko he Belgian valtion oman lainsäädäntönsä mukaisesti maksamia vammaisavustuksia, jotka ovat verottomia, vai jonkin toisen Euroopan unionin jäsenvaltion maksamia avustuksia, jotka on tarkoitettu korvaamaan vammasta aiheutuva ansionmenetys ja jotka eivät ole verottomia?

____________