Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 21. siječnja 2019. uputio Tribunal de première instance de Liège (Belgija) – BU protiv Belgijske Države

(predmet C-35/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de première instance de Liège

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: BU

Tuženik: Belgijska Država

Prethodna pitanja

Protivi li se članak 38. stavak 1.4 C.I.R./92 članku 45. i pratećim člancima (načelo slobodnog kretanja radnika) te članku 56. i pratećim člancima (načelo slobodnog pružanja usluga) Ugovora o funkcioniranju Europske unije time što izuzima od poreza samo naknade za invalidnost isplaćene iz proračuna Belgijske Države, dakle u skladu s belgijskim zakonodavstvom, diskriminirajući na taj način poreznog obveznika s boravištem u Belgiji kojemu naknade čija je svrha naknaditi invalidnost isplaćuje druga država članica Europske unije te one nisu izuzete od poreza, u odnosu na poreznog obveznika s boravištem u Belgiji, koji prima naknade za invalidnost od Belgijske Države prema njezinu zakonodavstvu, a koje su izuzete od poreza?

____________