Language of document :

A tribunal de première instance de Liège (Belgium) által 2019. január 21-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BU kontra État belge

(C-35/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal de première instance de Liège

Az alapeljárás felei

Felperes: BU

Alperes: État belge

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Sérti-e az A C.I.R./92 38. cikke 1. §-ának 4° pontja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 45. és azt követő cikkeit (a munkavállalók szabad mozgásának elve), valamint 56. és azt követő cikkeit (a szolgáltatások nyújtásának szabadságára vonatkozó elv), amennyiben az csak abban az esetben biztosítja a rokkantsági ellátások adómentességét, ha ezeket az államkincstár, azaz a belga állam a belga jogszabályok alapján folyósítja, ily módon hátrányos megkülönböztetést valósítva meg azon belga illetőségű adóalany között, aki adómentesen részesül a belga állam által, annak jogszabályai alapján folyósított rokkantsági ellátásban, és azon belga illetőségű adóalany között, akinek a fogyatékosság címén járó, más európai uniós tagállam által folyósított juttatásai adókötelesek?

____________