Language of document :

2019 m. sausio 21 d. Tribunal de première instance de Liège (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje BU / Belgijos valstybė

(Byla C-35/19)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal de première instance de Liège

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: BU

Atsakovė: Belgijos valstybė

Prejudicinis klausimas

Ar 1992 m. Pajamų mokesčio kodekso 38 straipsnio 1 dalies 4 punktu pažeidžiami Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 45 ir kiti straipsniai (laisvo darbuotojų judėjimo principas) ir 56 ir kiti straipsniai (laisvo paslaugų teikimo principas), nes pagal Belgijos teisės aktus neapmokestinamos tik Iždo, t. y. Belgijos valstybės, mokamos negalios pašalpos taip sukuriant diskriminaciją tarp Belgijos rezidento mokesčių mokėtojo, gaunančio Belgijos valstybės pagal jos teisės aktus mokamas neapmokestinamas negalios pašalpas, ir Belgijos rezidento mokesčių mokėtojo, gaunančio kitos Europos Sąjungos valstybės narės mokamas apmokestinamas išmokas nedarbingumui kompensuoti?

____________