Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mit-tribunal de première instance de Liège (il-Belġju) fil-21 ta’ Jannar 2019 – BU vs État Belge

(Kawża C-35/19)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Qorti tar-rinviju

Tribunal de première instance de Liège

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: BU

Konvenut: État Belge

Domanda preliminari

Is-subparagrafu 4 tal-Artikolu 38(1) tas-C.I.R./92 jikser l-Artikoli 45 et seq (prinċipji tal-moviment liberu tal-ħaddiema) u l-Artikoli 56 et seq (prinċipju tal-libertà li jiġu pprovduti servizzi) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea sa fejn dan jeżenta fiskalment l-allowances għall-persuni b’diżabbiltà biss jekk dawn l-allowances jitħallsu mit-Teżor, jiġifieri, mill-Istat Belġjan, skont il-leġiżlazzjoni Belġjana, li b’dan il-mod joħloq diskriminazzjoni bejn il-persuna taxxabbli, residenti Belġjana, li tirċievi allowances għall-persuni b’diżabbiltà mħallsa mill-Istat Belġjan skont il-leġiżlazzjoni tiegħu, li huma eżentati, u l-persuna taxxabbli, residenti Belġjana, li tirċievi allowances intiżi li jikkumpensaw diżabbiltà mħallsa minn Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea, li ma humiex eżentati?

____________