Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de première instance de Liège (Belgia) la 21 ianuarie 2019 – BU/État belge

(Cauza C-35/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de première instance de Liège

Părțile din procedura principală

Reclamantă: BU

Pârât: État belge

Întrebarea preliminară

Articolul 38 alineatul 1 punctul 4 din C.I.R./92 încalcă articolul 45 și următoarele (principiul liberei circulații a lucrătorilor) și articolul 56 și următoarele (principiul liberei prestări a serviciilor) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin faptul că acesta nu scutește de la impozitare alocațiile de invaliditate decât dacă aceste alocații sunt plătite de trezorerie, cu alte cuvinte de statul belgian, în temeiul legislației belgiene, creând astfel o discriminare între contribuabilul, rezident belgian, care primește alocații de invaliditate plătite de statul belgian în temeiul legislației sale, care sunt scutite, și contribuabilul, rezident belgian, care primește alocații destinate să compenseze o invaliditate, plătite de o altă țară membră a Uniunii Europene, care nu sunt scutite?

____________