Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance de Liège (Belgija) 21. januarja 2019 – BU/État belge

(Zadeva C-35/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance de Liège

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: BU

Tožena stranka: État belge

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so s členom 38(1), točka 4, C.I.R./92 kršeni člen 45 in naslednji (načela prostega gibanja delavcev) ter člen 56 in naslednji (načelo svobode opravljanja storitev) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker nadomestila za invalidnost oprošča plačila davka samo, če ta nadomestila izplačuje državna blagajna, to je État belge, na podlagi belgijske zakonodaje, s čimer ustvarja diskriminacijo med davčnim zavezancem, ki je belgijski rezident in od État belge na podlagi njene zakonodaje prejema nadomestila za invalidnost, ki so oproščena davka, in davčnim zavezancem, ki je belgijski rezident in nadomestila, s katerimi se nadomešča invalidnost, prejema od druge države članice Evropske unije prejema, vendar ta niso oproščena davka?

____________