Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 17. prosince 2018 – Evropská komise v. Rakouská republika

( C-487/18)1

Jednací jazyk: němčina

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 328, 17.9.2018.