Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 17. detsembri 2018. aasta määrus – Euroopa Komisjon versus Austria Vabariik

(kohtuasi C-487/18)1

Kohtumenetluse keel: saksa

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 328, 17.9.2018.