Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 17 decembrie 2018 – Comisia Europeană/Republica Austria

(Cauza C-487/18)1

Limba de procedură : germana

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 328, 17.9.2018.