Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 17. decembra 2018 – Európska komisia/Rakúska republika

(vec C-487/18)1

Jazyk konania: nemčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 328, 17.9.2018.