Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 17. decembra 2018 – Evropska komisija/Republika Avstrija

(Zadeva C-487/18)1

Jezik postopka: nemščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 328, 17.9.2018.