Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta domstolen (Rootsi) 10. jaanuaril 2019 – Diskrimineringsombudsmannen versus Braathens Regional Aviation AB

(kohtuasi C-30/19)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta domstolen

Põhikohtuasja pooled

Kassaator (hageja): Diskrimineringsombudsmannen

Vastustaja (kostja): Braathens Regional Aviation AB

Eelotsuse küsimus

Kas kohtuasjas, mis käsitleb direktiivis 2000/43/EÜ1 sätestatud keelu rikkumist ning milles kannatanu nõuab hüvitist diskrimineerimise eest, peab liikmesriik artiklis 15 sätestatud tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate sanktsioonide nõude täitmiseks kannatanu nõudmisel alati uurima, kas diskrimineerimine esines, ning kui see oli nii, siis selle tuvastama, olenemata asjaolust, kas isik, kellele diskrimineerimist ette heidetakse, on diskrimineerimise omaks võtnud või mitte?

____________

1 Nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust (EÜT 2000, L 180, lk 22; ELT eriväljaanne 20/01, lk 23).