Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Högsta domstolen (Suedia) la 10 ianuarie 2019 – Diskrimineringsombudsmannen/Braathens Regional Aviation AB

(Cauza C-30/19)

Limba de procedură: suedeza

Instanța de trimitere

Högsta domstolen

Părțile din procedura principală

Reclamant: Diskrimineringsombudsmannen

Pârâtă: Braathens Regional Aviation AB

Întrebarea preliminară

Într-o cauză privind încălcarea unei interdicții prevăzute de Directiva 2000/43/CE1 , în care persoana vătămată solicită o despăgubire pentru discriminare, un stat membru are întotdeauna obligația de a examina, la cererea persoanei vătămate, dacă s-a produs o discriminare — și, dacă este cazul, de a stabili existența unei discriminări —, indiferent dacă persoana acuzată de discriminare recunoaște sau nu existența acesteia, pentru ca cerința unor sancțiuni eficiente, proporționale și care să descurajeze discriminarea, prevăzută la articolul 15, să fie considerată îndeplinită?

____________

1 Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO 2000, L 180, p. 2, Ediție specială, 20/vol. 1, p. 19).