Language of document :

Tužba podnesena 11. veljače 2019. – Talijanska Republika protiv Vijeća Europske unije, Europskog parlamenta

(predmet C- 106/19)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Talijanska Republika (zastupnici: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli, agenti)

Tuženici: Vijeće Europske unije, Europski parlament

Tužitelj od Suda Europske unije zahtijeva da:

ukine Uredbu (EU) 2018/1718 o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 u pogledu mjesta sjedišta Europske agencije za lijekove, objavljene u Službenom listu Europske unije 16. studenoga 2018., L 2911

naloži Vijeću i Parlamentu snošenje troškova ovog postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog tužbi istaknuta su dva tužbena razloga koji se temelje na:

- povredi članaka 10., 13. i 14. Ugovora o Europskoj uniji i članaka 114., 168. stavka 4. točke (c) te članaka 289. i 294. Ugovora o funkcioniranju Europske unije: sporna uredba, time što je za sjedište Europske agencije za lijekove odredila Amsterdam, ograničila se na izbor koji je potvrđen na sastanku Vijeća od 20. studenoga 2017., u kojem nije sudjelovao Europski parlament. Iz toga proizlazi da je u vrijeme donošenja Uredbe, s obzirom na to da ni na koji način nije mogao utjecati na sadržaj donesene odluke, Europski parlament bio u bitnome lišen svojih ovlasti, koje su trebale biti u potpunosti poštovane u skladu s odredbama Ugovora koje uređuju odabrani zakonodavni postupak;

- nezakonitosti sporne uredbe koja proizlazi iz nezakonitosti odluke od 20. studenoga 2017. - 14559/17. Zlouporaba ovlasti zbog nepravilnosti prilikom istrage i iskrivljavanja činjenica: kad bi se utvrdilo da je se pobijanom uredbom ustvari samo preuzela odluka od 20. studenoga 2017. i da stoga ovlasti Parlamenta nisu bile povrijeđene, trebalo bi utvrditi i da je sama Uredba posredno zahvaćena istim nezakonitostima koje je sadržavala navedena odluka, a na koje je Talijanska Republika već upozorila u tužbi kojom je pokrenut postupak u predmetu C-59/18.

____________

1     Uredba (EU) 2018/1718 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenoga 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 726/2004 u pogledu mjesta sjedišta Europske agencije za lijekove (SL 2018., L 291, str. 3.).