Language of document :

Tožba, vložena 11. februarja 2019 – Italijanska republika/Svet Evropske unije, Evropski parlament

(Zadeva C-106/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Italijanska republika (zastopniki: G. Palmieri, S. Fiorentino, C. Colelli, agenti)

Toženi stranki: Svet Evropske unije, Evropski parlament

Predloga tožeče stranke

Sodišče Evropske unije naj razveljavi Uredbo (EU) 2018/1718 o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila, objavljeno v UL EU 16. novembra 2018, št. L 2911 .

Svetu in Parlamentu naj naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja dva tožbena razloga:

- kršitev členov 10, 13 in 14 Pogodbe Evropske unije. Kršitev členov 114, 168(4)(c), 289 in 294 Pogodbe o delovanju Evropske unije: izpodbijana uredba v delu, v katerem za sedež Evropske agencije za zdravila določa Amsterdam, se omejuje na izbiro, ki je bila potrjena na sestanku Sveta z dne 20. novembra 2017, pri sprejetju katere Evropski parlament ni sodeloval. Iz tega sledi, da so bile Parlamentu pri sprejetju izpodbijane uredbe, ker ni mogel nikakor vplivati na vsebino sprejete odločbe, odvzete pristojnosti, ki bi jih bilo treba sicer v polni meri spoštovati v skladu s pravili pogodb, ki urejajo izbrani zakonodajni postopek;

- nezakonitost izhaja iz izpodbijane uredbe, zaradi nezakonitosti odločbe z dne 20. novembra 2017 - 14559/17. Zloraba pooblastil zaradi neopravljenih preiskav in izkrivljanja dejstev: če bi bilo treba ugotoviti, da bi morala biti odločba, sprejeta 20. novembra 2017, dejansko zgolj prevzeta v Uredbo, in da s tem pooblastila Parlamenta niso bila kršena, bo treba tudi ugotoviti, da je bila sama uredba posredno obremenjena z nezakonitostmi, ki so vplivale na navedeno odločbo, te pa je Italijanska republika že navedla v tožbi v zadevi C-59/18.

____________

1     Uredba (EU) 2018/1718 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije za zdravila (UL 2018, L 291, str. 3).