Language of document :

Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 30. januar 2019 – Verein Deutsche Sprache eV mod Europa-Kommissionen

(Sag C-440/18 P) 1

(Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – dokumenter vedrørende en afgørelse truffet af Europa-Kommissionen om ændring af indretningen af pressesalen i Berlaymont-bygningen knyttet til en begrænsning af skiltningen udelukkende til sprogene fransk og engelsk – afslag på fuld aktindsigt)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Verein Deutsche Sprache eV (ved Rechtsanwalt W. Ehrhardt)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen (ved F. Erlbacher og F. Clotuche-Duvieusart, som befuldmægtigede)

Konklusion

Appellen forkastes.

Verein Deutsche Sprache eV bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 294 af 20.8.2018.