Language of document :

Unionin tuomioistuimen määräys (kahdeksas jaosto) 30.1.2019 – Valittajana Verein Deutsche Sprache eV ja muuna osapuolena Euroopan komissio

(asia C-440/18 P)1

(Muutoksenhaku – Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 181 artikla – Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Komission päätökseen, joka koskee Brysselissä sijaitsevan Berlaymont-rakennuksen lehdistösalin ulkoasun muuttamista siten, että ilmoitusten kielenä on vain englanti ja ranska, liittyvät asiakirjat – Oikeus tutustua asiakirjoihin kokonaisuudessaan on evätty)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Valittaja: Verein Deutsche Sprache eV (edustaja: W. Ehrhardt, Rechtsanwalt)

Muu osapuoli: Euroopan komissio (asiamiehet: F. Erlbacher ja F. Clotuche-Duvieusart)

Määräysosa

Valitus jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Verein Deutsche Sprache eV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 294, 20.8.2018.