Language of document :

Domstolens beslut (åttonde avdelningen) av den 30 januari 2019 – Verein Deutsche Sprache eV mot Europeiska kommissionen

(Mål C-440/18 P)(1 )

(Överklagande – Artikel 181 i domstolens rättegångsregler – Tillgång till handlingar – Förordning (EG) nr 1049/2001 – Handling som rör ett kommissionsbeslut om ändring av utseendet på pressrummet i Berlaymont-byggnaden i samband med att endast franska och engelska versioner tillhandahålls – Delvis avslag på ansökan om tillgång till handlingar)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Klagande: Verein Deutsche Sprache eV (ombud: W. Ehrhardt, Rechtsanwalt)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen (ombud: F. Erlbacher och F. Clotuche-Duvieusart)

Avgörande

Överklagandet avvisas som uppenbart ogrundat.

Verein Deutsche Sprache eV ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 294, 20.8.2018.