Language of document :

2018 m. lapkričio 23 d. SC pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 19 d. Bendrojo Teismo (devintoji kolegija) priimtos nutarties byloje T-242/17, SC / Eulex Kosovo

(Byla C-730/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: SC, atstovaujama advokatų A. Kunst, L. Moro

Kita proceso šalis: Eulex Kosovo

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti skundžiamą nutartį,

patenkinti ieškinį, išskyrus penktąjį ieškinio pagrindą,

ir atitinkamai:

nuspręsti, kad EULEX pažeidė savo sutartines pareigas vykdydama sutartį ir taikydama OPLAN ir operacijų koncepciją (Conops), standartines veiklos procedūras (SVP), t. y. SVP dėl reorganizavimo ir personalo atrankos, taip pat teisingumo ir sąžiningumo principus, o tai pagrindžia jos teisę reikalauti kompensacijos,

nuspręsti, kad EULEX neįvykdė savo nesutartinių įsipareigojimų apeliantei, įskaitant jos teisę į tinkamas ir teisingas darbo sąlygas (ES chartijos 31 straipsnis), į gerą administravimą ir nešališkumo principą (ES chartijos 41 straipsnis), o tai pagrindžia jos teisę reikalauti kompensacijos,

pripažinti sprendimą dėl 2016 m. vidaus konkurso ir apeliantės sutarties nepratęsimą neteisėtais,

įpareigoti EULEX sumokėti jai, pirma, turtinės žalos atlyginimą, kurį sudaro nesumokėtas atlyginimas neatskaičius mokesčių už 19 mėnesių, dienpinigiai ir atlyginimo padidinimas, ir, antra, 50 000 eurų neturtinės žalos atlyginimą dėl EULEX neteisėtų sprendimų ir aktų,

subsidiariai:

grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad šis išnagrinėtų bylą iš esmės,

priteisti iš kitos apeliacinio proceso šalies bylinėjimosi pirmojoje ir apeliacinėje instancijose išlaidas.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliaciniame skunde apeliantė tvirtina, kad Bendrasis Teismas turėjo jurisdikciją išspręsti jos bylą. Atmetęs jos ieškinį iš dalies kaip akivaizdžiai nepriimtiną, o iš dalies kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą, jis padarė teisės klaidą.

Grįsdama apeliacinį skundą apeliantė remiasi penkiais apeliacinio skundo pagrindais.

Pirmasis pagrindas grindžiamas SESV 272 straipsnio pažeidimu, nes Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, trečiąjį reikalavimą (SESV 272 straipsniu grindžiamas apeliantės ieškinys dėl sprendimo dėl 2016 m. vidaus konkurso ir sutarties nepratęsimo pripažinimo neteisėtais) perkvalifikavęs į ieškinį dėl panaikinimo pagal SESV 263 straipsnį ir jį atmetęs kaip nepriimtiną.

Bendrasis Teismas neturi jurisdikcijos atlikti perkvalifikavimą ir tai prieštarauja aiškiai apeliantės valiai. Nesuteikęs galimybės jai pareikšti nuomonę dėl perkvalifikavimo, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą.

Antrasis pagrindas grindžiamas SESV 272 straipsnio, apeliantės teisės į veiksmingą teisinę gynybą pagal ES chartijos 47 straipsnį ir vienodo požiūrio principo pažeidimu, nes Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai remdamasis SESV 272 straipsniu nepripažino savo jurisdikcijos dėl trečiojo reikalavimo ir nenagrinėjo jo esmės.

Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, nusprendęs, kad ieškinys dėl pripažinimo neteisėtu pagal SESV 272 straipsnį, kiek tai susiję su sprendimu dėl 2016 m. vidaus konkurso ir sutarties nepratęsimu, iš tiesų yra ieškinys dėl panaikinimo pagal SESV 263 straipsnį ir kad tie sprendimai nėra pagrįsti sutartinius santykius reglamentuojančiomis normomis, o yra administraciniai aktai ir negali būti ginčijami pagal SESV 272 straipsnį.

Trečiasis pagrindas grindžiamas i) SVP dėl reorganizavimo ir personalo atrankos ir teisės į gerą administravimą, įskaitant nešališkumo principą, pažeidimu ir ii) motyvavimo trūkumais, nes Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad apeliantės sutarties neatnaujinimą pateisino tai, kad ji nelaimėjo 2016 m. vidaus konkurso.

Bendrasis Teismas neišnagrinėjo apeliantės argumentų, išdėstytų ieškinio pirmame, antrame ir trečiame pagrinduose, t. y. kad ji nelaimėjo 2016 m. vidaus konkurso, nes atrankos komisijos pirmininkė nenusišalino jos atžvilgiu dėl aiškaus interesų konflikto ir šališkumo.

Ketvirtasis pagrindas grindžiamas SESV 268 straipsnio ir 340 straipsnio antros pastraipos pažeidimu, nes Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad deliktine atsakomybe grindžiamas ieškinys dėl žalos atlyginimo yra nepriimtas, kiek tai susiję su sprendimu dėl 2016 m. vidaus konkurso ir sutarties neatnaujinimu. Apeliantė pareiškė ieškinį dėl pripažinimo, kuris buvo priimtinas, taigi priimtinas ir susijęs ieškinys dėl kompensacijos.

Penktasis pagrindas grindžiamas i) SESV 268 straipsnio ir 340 straipsnio antros pastraipos ir apeliantės teisių pagal ES chartijos 31 ir 41 straipsnius (deliktinė atsakomybė) pažeidimu ir ii) SESV 272 ir 340 straipsnio pirmos pastraipos ir 2014 m. kvietimuose teikti paraiškas išdėstytų reikalavimų pažeidimu (sutartinė atsakomybė), nes Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą nusprendęs, kad deliktine ir sutartine atsakomybe grindžiami ieškiniai dėl kompensacijos, kiek tai susiję su daugkartiniais reikalavimais laikyti vairavimo egzaminą, dėl kurio apeliantė patyrė priekabiavimą, buvo teisiškai nepagrįsti.

Daugkartiniai EULEX reikalavimai, kuriais ji nuolat vertė apeliantę laikyti vairavimo egzaminą, nors žinojo apie jos negalią dėl dešinės rankos, buvo neteisėti. Dėl to ji patyrė neturtinę žalą, pagrindžiančią jos teisę reikalauti kompensacijos.

____________