Language of document :

Talba għal deċiżjoni preliminari mressqa mill-Verwaltungsgericht Halle (il-Ġermanja) fl-10 ta’ Diċembru 2018 – UL vs Land Sachsen-Anhalt

(Kawża C-774/18)

Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż

Qorti tar-rinviju

Verwaltungsgericht Halle

Partijiet fil-kawża prinċipali

Rikorrent: UL

Konvenut: Land Sachsen-Anhalt

Domandi preliminari

Iż-żieda a posteriori fil-perċentwali, fil-kuntest ta’ sistema ta’ remunerazzjoni diskriminatorja skont l-età, tikkostitwixxi forma ġdida ta’ diskriminazzjoni meta l-perċentwali ta’ żieda tkun l-istess għal kull skala fi grad, b’tali mod li d-differenza bejn il-persuna diskriminata u l-persuna li ma hijiex ma tvarjax f’termini relattivi iżda tvarja f’termini assoluti?

Fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda, din iż-żieda perċentwali hija ġġustifikata għall-etajiet kollha jekk iż-żieda tkun dovuta għall-fatt li r-remunerazzjoni inizjali tkun inqas mill-minimu meħtieġ mill-kostituzzjoni tal-Istat Membru?

Id-dritt tal-Unjoni, b’mod partikolari l-Artikolu 9 tad-Direttiva 2000/78/KE 1 , jipprekludi leġiżlazzjoni li tipprevedi l-preskrizzjoni, wara termimu ta’ xahrejn, ta’ dritt għal kumpens għal remunerazzjoni diskriminatorja skont l-età, meta

–    dan it-terminu jibda jiddekorri mill-għoti tas-sentenza tat-8 ta’ Settembru 2011, Hennigs u Mai (C-297/10 u C-298/10, EU:C:2011:560), minkejja li l-persuna kkonċernata ma taqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Bundesangestelltentarifvertrag (il-ftehim kollettiv tal-membri tal-persunal bil-kuntratt tas-settur pubbliku federali), iżda s-sitwazzjoni personali tagħha tikkorrispondi għal dik imsemmija fis-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tad-9 ta’ Settembru 2015, Unland (C-20/13, EU:C:2015:561);

–    l-uffiċjali u l-imħallfin kkonċernati (ħaddiema) setgħu biss isiru jafu dwar is-sentenza [Hennigs u Mai] minn sorsi pubbliċi ġenerali;

–    wara l-adozzjoni tas-sentenza ċċitata iktar ’il fuq, il-persuni li jimpjegaw indikaw li din ma kinitx applikabbli għall-uffiċjali u, b’dan il-mod, huma ċaħdu l-eżistenza ta’ diskriminazzjoni skont l-età, u din il-pożizzjoni legali ġiet ikkomunikata esternament, għall-inqas parzjalment;

–    il-ġurisprudenza tal-qrati amministrattivi tal-ewwel istanza ċaħdet fil-parti l-kbira l-eżistenza ta’ diskriminazzjoni skont l-età f’dan it-terminu kif ukoll wara, sal-għoti tas-sentenza tad-19 ta’ Ġunju 2014, Specht (C-501/12 sa C-506/12, C-540/12 u C-541/12, EU:C:2014:2005);

–    il-ġurisprudenza tal-qrati superjuri ma kinitx teżisti f’dan it-terminu, u l-ewwel deċiżjoni ta’ qorti suprema ngħatat biss wara s-sentenza Specht;

–    fil-kuntest tar-relazzjoni ta’ xogħol applikabbli għall-uffiċjali jew għall-imħallfin, it-termini ta’ dekadenza japplikaw biss għar-rimbors ta’ ċerti spejjeż u dawn it-termini ma humiex iqsar minn sitt xhur;

–    id-drittijiet nazzjonali għal salarju (remunerazzjoni) huma suġġetti għal terminu ta’ preskrizzjoni ta’ tliet snin, li jibda jiddekorri mill-aħħar tas-sena li fiha dan id-dritt sar dovut u li matulha l-persuna kkonċernata saret taf jew kellha tkun taf b’dan id-dritt, inkella t-terminu ta’ preskrizzjoni huwa ta’ għaxar snin;

–    id-drittijiet nazzjonali għal salarju (remunerazzjoni), li ma humiex previsti mil-liġi, għandhom jiġu invokati f’perijodu ta’ żmien relattivament qasir, jiġifieri fis-sena finanzjarja li għaliha qed jintalbu?

Il-fatt li s-sitwazzjoni legali ma hijiex ċara jew hija konfuża huwa rilevanti għar-risposta għat-tielet domanda?

Sabiex terminu ta’ dekadenza jibda jiddekorri, huwa biżżejjed li l-grupp ta’ persuni żvantaġġati kienu jafu bid-differenza fit-trattament, jew ir-raġuni għal din id-differenza fit-trattament, jiġifieri l-kriterju ta’ differenzazzjoni, għandha wkoll tkun magħrufa?

____________

1     Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 5, Vol. 4, p. 79).