Language of document :

Valitus, jonka Gugler France on tehnyt 26.11.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-238/17, Gugler v. EUIPO, 25.9.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-736/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Gugler France (edustaja: S. Guerlain, avocat)

Muut osapuolet: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ja Alexander Gugler

Vaatimukset

Unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) 25.9.2018 asiassa T-238/17 antama tuomio on kumottava, koska Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 4 kohtaa on rikottu kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen sekaannusvaaran arvioinnin yhteydessä

Alexander Gugler on velvoitettava korvaamaan tämän menettelyn oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valittaja väittää, että Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 4 kohtaa ja näin ollen Ranskan teollis- ja tekijänoikeuslain L711-4 §:ä on rikottu, koska ei ole todettu aiemman oikeuden omistajan (valittaja) taloudellista sidettä riidanalaisen tavaramerkin hakijaan (vastapuoli) eikä näin ollen myöskään mahdollista sekaannusvaaran puuttumista.

____________