Language of document :

Žalba koju je 26. studenoga 2018. podnio Gugler France protiv presude Općeg suda (osmo vijeće) od 25. rujna 2018. u predmetu T-238/17, Gugler protiv EUIPO-a

(predmet C- 736/18 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Gugler France (zastupnik: S. Guerlain, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Alexander Gugler

Zahtjevi

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine presudu Općeg suda (osmo vijeće) od 25. rujna 2018. u predmetu T-238/17 zbog povrede članka 8. stavka 4. Uredbe o žigu u vezi s ocjenom vjerojatnosti dovođenja u zabludu koja odgovara konceptu članka 8. stavka 1. točke (b) Uredbe o žigu;

naloži Alexanderu Gugleru snošenje žaliteljevih troškova nastalih u okviru ovog postupka.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Žalitelj se poziva na povredu članka 8. stavka 4. Uredbe o žigu i posljedično, članka L711-4 francuskog Zakonika o intelektualnom vlasništvu time što se nije utvrdilo postojanje gospodarske veze između nositelja ranijeg prava (žalitelja) i podnositelja prijave spornog žiga (tuženika) te, također, mogućeg izostanka vjerojatnosti dovođenja u zabludu.

____________