Language of document :

A Törvényszék (nyolcadik tanács) T-736/18. sz., Gugler kontra EUIPO ügyben 2018. szeptember 25-én hozott ítélete ellen a Gugler France által 2018. november 26-án benyújtott fellebbezés

(C-736/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Gugler France (képviselő: S. Guerlain avocat)

A többi fél az eljárásban: az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO), Alexander Gugler

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a Törvényszék (nyolcadik tanács) T-736/18. sz. ügyben 2018. szeptember 25-én hozott ítéletét az európai uniós védjegyrendelet 8. cikke (4) bekezdésének az összetéveszthetőség értékelése vonatkozásában történő megsértése miatt, amely az európai uniós védjegyrendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjában foglalt fogalmaknak felel meg;

Alexander Guglert kötelezze a fellebbező jelen eljárással kapcsolatban felmerült költségeinek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A fellebbező az európai uniós védjegyrendelet 8. cikke (4) bekezdésének, és ennek következtében a francia szellemi tulajdoni törvénykönyv L 711-4. cikkének megsértésére hivatkozik, mivel nem bizonyították a korábbi jog jogosultjától (a fellebbező) eredő, a vitatott védjegy bejelentője felé irányuló gazdasági kapcsolat fennállását, valamint az összetéveszthetőség esetleges hiányát.

____________