Language of document :

2018 m. lapkričio 26 d. Gugler France pateiktas apeliacinis skundas dėl 2018 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-238/17, Gugler / EUIPO

(Byla C-736/18 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Gugler France, atstovaujama advokato S. Guerlain

Kitos proceso šalys: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, Alexander Gugler

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2018 m. rugsėjo 25 d. Bendrojo Teismo (aštuntoji kolegija) sprendimą byloje T-238/17, nes buvo pažeista Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis, kiek tai susiję su galimybės supainioti, kuri atitinka Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies b punkto sąvokas, vertinimu;

priteisti bylinėjimosi išlaidas, susijusias su šiuo procesu, iš Alexander Gugler.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Apeliantė nurodo, kad buvo pažeista Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis ir tuo pačiu Prancūzijos Intelektinės nuosavybės kodekso L711-4 straipsnis, nes nebuvo nustatyta, kad ankstesnės teisės savininkę (apeliantę) ir ginčijamo ženklo savininką (atsakovą) sieja ekonominis ryšys ir kad galimai galimybė supainioti neegzistuoja.

____________