Language of document :

Recurs introdus la 26 noiembrie 2018 de Gugler France împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 25 septembrie 2018 în cauza T-238/17, Gugler/EUIPO

(Cauza C-736/18 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Gugler France (reprezentant: S. Guerlain, avocat)

Celelalte părţi din procedură: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Alexander Gugler

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului din 25 septembrie 2018 (Camera a opta) în cauza T-238/17 pentru încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene în ceea ce privește aprecierea riscului de confuzie care corespunde noțiunilor care figurează la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene;

obligarea domnului Alexander Gugler la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri, efectuate de recurentă.

Motivele și principalele argumente

Recurenta invocă încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene și, în consecință, a articolului L711-4 din Codul francez al proprietății intelectuale prin faptul că nu s-a stabilit nici existența unei legături economice pornind de la titularul drepturilor anterioare (recurenta) către solicitantul mărcii atacate (pârâtul), nici posibila lipsă a unui risc de confuzie.

____________