Language of document :

Pritožba, ki jo je Gugler France vložila 26. novembra 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-238/17, Gugler/EUIPO

(Zadeva C-736/18 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Gugler France (zastopnica: S. Guerlain, avocat)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Alexander Gugler

Predloga

Pritožnica Sodišču predlaga, naj:

razveljavi odločbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 25. septembra 2018 v zadevi T-238/17 v zvezi s kršitvijo člena 8(4) Uredbe o blagovni znamki glede presoje verjetnosti zmede, ki ustreza pojmu iz člena 8(1)(b) Uredbe o blagovni znamki;

Alexanderu Guglerju naloži plačilo stroškov pritožnice v zvezi s tem postopkom.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnica trdi, da je bil kršen člen 8 (4) Uredbe o blagovni znamki in zato člen L711-4 francoskega zakonika o intelektualni lastnini, ker ni bila dokazana ekonomska povezava med imetnikom prejšnje pravice (pritožnico) in prijaviteljem sporne znamke (toženo stranko) in tudi zaradi verjetnega neobstoja verjetnosti zmede.

____________