Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 14. prosinca 2018. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – ratiopharm GmbH protiv Novartis Consumer Health GmbH

(predmet C-786/18)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: ratiopharm GmbH

Druga stranka u revizijskom postupku: Novartis Consumer Health GmbH

Prethodna pitanja

1.    Treba li članak 96 stavak 1. Direktive 2001/83/EZ1 tumačiti na način da farmaceutski poduzetnici smiju besplatno davati gotove lijekove i ljekarnicima, ako je njihovo pakiranje označeno natpisom „nije za prodaju”, ako je lijek namijenjen ljekarnikovu isprobavanju, ako ne postoji opasnost da će se (neotvoreni) lijek dalje davati krajnjim potrošačima te su ispunjeni ostali uvjeti za davanje iz članka 96. stavka 1. točaka (a) do (d) i (f) do (g) te direktive?

2.    U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje: dopušta li članak 96. stavak 2. Direktive 2001/83/EZ nacionalni propis kao što je članak 47. stavak 3. AMG-a, kada ga se tumači na način da farmaceutski poduzetnici ne smiju besplatno davati gotove lijekove i ljekarnicima, ako je njihovo pakiranje označeno natpisom „nije za prodaju”, ako je lijek namijenjen ljekarnikovu isprobavanju, ako ne postoji opasnost da će se (neotvoreni) lijek dalje davati krajnjim potrošačima te su ispunjeni ostali uvjeti za davanje iz članka 96. stavka 1. točaka (a) do (d) i (f) do (g) navedene direktive i članka 47. stavka 4. AMG-a?

____________

1 Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenoga 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 2001., str. 67.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 56., str. 27.), u verziji kako je zadnje izmijenjena Uredbom (EU) br. 2017/745, SL L 117, 2017., str. 1.