Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 14 decembrie 2018 – ratiopharm GmbH/Novartis Consumer Health GmbH

(Cauza C-786/18)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: ratiopharm GmbH

Intimată: Novartis Consumer Health GmbH

Întrebările preliminare

Articolul 96 alineatul (1) din Directiva 2001/83/CE1 trebuie interpretat în sensul că întreprinderile farmaceutice pot să distribuie și farmaciștilor medicamente finite gratuite atunci când ambalajele acestora conțin mențiunea „în scop demonstrativ”, medicamentele sunt destinate testării de către farmacist, nu există niciun risc al unei redistribuiri (fără să fi fost deschise) către consumatorii finali și sunt îndeplinite celelalte condiții privind distribuirea, prevăzute la articolul 96 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(g) din această directivă?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare: articolul 96 alineatul (2) din Directiva 2001/83/CE autorizează o dispoziție națională precum cea cuprinsă la articolul 47 alineatul 3 din Legea privind comercializarea medicamentelor dacă aceasta este interpretată în sensul că întreprinderile farmaceutice nu pot să distribuie farmaciștilor medicamente finite gratuite atunci când ambalajele acestora conțin mențiunea „în scop demonstrativ”, medicamentele sunt destinate testării de către farmacist, nu există niciun risc al unei redistribuiri (fără să fi fost deschise) către consumatorii finali și sunt îndeplinite celelalte condiții privind distribuirea, prevăzute la articolul 96 alineatul (1) literele (a)-(d) și (f)-(g) din această directivă și la articolul 47 alineatul 4 din Legea privind comercializarea medicamentelor?

____________

1 Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman (JO 2001, L 311, p. 67, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (UE) 2017/745 (JO 2017, L 117, p. 1).