Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Supremo (Španělsko) dne 5. prosince 2018 – Ayuntamiento de Pamplona v. Orange España S.A.U.

(Věc C-764/18)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Supremo

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Ayuntamiento de Pamplona

Odpůrkyně: Orange España S.A.U.

Předběžné otázky

Vztahuje se směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/20/ES ze dne 7. března o oprávnění pro sítě a služby elektronických komunikací („autorizační směrnice“)1 , vyložená Soudním dvorem v souvislosti s podniky, které působí v odvětví mobilních telekomunikací, a konkrétně meze, které stanoví v článcích 12 a 13 pro výkon daňové suverenity členských států, na podniky poskytující služby pevné telefonie a internetové služby?

V případě kladné odpovědi na předchozí otázku (a použití uvedené směrnice na poskytovatele služeb pevné telefonie a internetových služeb), umožňují články 12 a 13 směrnice 2002/20/ES členským státům uložit poplatek, jehož výše je stanovena výlučně na základě hrubých ročních příjmů dosažených podnikem – vlastníkem instalovaných zařízení - v souvislosti s poskytováním služeb pevné telefonie a internetových služeb na příslušném území?

____________

1 Úř. věst. 2002, L 108, s. 21.