Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Supremo (Hispaania) 5. detsembril 2018 – Ayuntamiento de Pamplona versus Orange España S.A.U.

(kohtuasi C-764/18)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Supremo

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Ayuntamiento de Pamplona

Vastustaja: Orange España S.A.U.

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiiv 2002/20/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenustega seotud lubade andmise kohta (loadirektiiv),1 mida Euroopa Kohus on tõlgendanud seoses ettevõtjatega, kes tegutsevad mobiiltelefoniteenuste sektoris, ja konkreetselt selle direktiivi artiklites 12 ja 13 liikmesriikide maksustamispädevuse teostamisele ette nähtud piirangud on kohaldatavad tavatelefoniside- ja internetiteenuseid pakkuvatele ettevõtjatele?

2.    Kui eelmisele küsimusele vastatakse jaatavalt (ja see direktiiv tunnistatakse tavatelefoniside- ja internetiteenuste osutajatele kohaldatavaks), siis kas direktiivi 2002/20/EÜ artiklitega 12 ja 13 on liikmesriikidel lubatud kehtestada tasu või kasutustasu, mille suurus määratakse kindlaks ainult brutotulu alusel, mida ettevõtja – kes on paigaldatud seadmete omanik – on aastas teeninud tavatelefoniside- ja internetiteenuste osutamisega vastaval territooriumil?

____________

1 EÜT 2002, L 108, lk 21; ELT eriväljaanne 13/29, lk 337.