Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 5. prosinca 2018. uputio Tribunal Supremo (Španjolska) – Ayuntamiento de Pamplona protiv Orange España S.A.U.

(predmet C-764/18)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Supremo

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Ayuntamiento de Pamplona

Druga stranka u postupku: Orange España S.A.U.

Prethodna pitanja

Jesu li Direktiva 2002/20/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka [2002.] o ovlaštenju u području elektroničkih [komunikacijskih] mreža i usluga (Direktiva o ovlaštenju)1 , kako je Sud tumači u vezi s poduzetnicima koji djeluju u sektoru mobilnih telekomunikacija, i konkretno ograničenja koja ona sadržava u svojim člancima 12. i 13. u pogledu izvršavanja porezne nadležnosti država članica, primjenjivi na poduzetnike koji pružaju usluge fiksne telefonije i interneta?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje (i utvrđenja da je ta direktiva primjenjiva na pružatelje usluga fiksne telefonije i interneta), dopuštaju li članci 12. i 13. Direktive 2002/20/EZ državama članicama da odrede naknadu čiji je iznos utvrđen isključivo s obzirom na godišnje bruto prihode koje poduzetnik – vlasnik instalirane opreme – ostvaruje pružanjem usluge fiksne telefonije i interneta na odgovarajućem području?

____________

1 SL 2002., L 108, str. 21. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 53., str. 62.)