Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2018. gada 5. decembrī iesniedza Tribunal Supremo (Spānija) – Ayuntamiento de Pamplona/Orange España S.A.U.

(Lieta C-764/18)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītāja: Ayuntamiento de Pamplona

Atbildētājs: Orange España S.A.U.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/20/EK (2002. gada 7. marts) par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) 1 , ko Tiesa ir interpretējusi attiecībā uz uzņēmumiem, kas darbojas mobilo telekomunikāciju pakalpojumu nozarē, un it īpaši ierobežojumi, kas ir ietverti direktīvas 12. un 13. pantā attiecībā uz dalībvalstu nodokļu ieturēšanas kompetences īstenošanu, ir piemērojama uzņēmumiem, kas sniedz fiksētās telefonijas un interneta pakalpojumus?

Ja atbilde uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša (un tiek atzīts, ka minētā direktīva ir piemērojama fiksētās telefonijas un interneta pakalpojumu sniedzējiem), vai Direktīvas 2002/20/EK 12. un 13. pants atļauj dalībvalstīm noteikt maksu vai nodevu, kuras apmērs tiek noteikts tikai pēc uzņēmuma, kas ir uzstādīto iekārtu īpašnieks, gada bruto ieņēmumiem, kas gūti, sniedzot fiksētās telefonijas un interneta pakalpojumus attiecīgajā teritorijā?

____________

1 OV 2002, L 108, 21. lpp.