Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 5 decembrie 2018 – Ayuntamiento de Pamplona/Orange España S.A.U.

(Cauza C-764/18)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Supremo

Părțile din procedura principală

Recurentă: Ayuntamiento de Pamplona

Intimată: Orange España S.A.U.

Întrebările preliminare

Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie [2002] privind autorizarea rețelelor și serviciilor [de comunicații] electronice („Directiva privind autorizarea”)1 , interpretată de Curte în legătură cu întreprinderile care își desfășoară activitatea în sectorul telecomunicațiilor mobile și, în special, limitările stabilite de aceasta la articolele 12 și 13 în ceea ce privește exercitarea competenței de impozitare a statelor membre, este aplicabilă întreprinderilor furnizoare de servicii de telefonie fixă și internet?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară (dacă se constată că directiva respectivă este aplicabilă furnizorilor de servicii de telefonie fixă și internet), articolele 12 și 13 din Directiva 2002/20/CE permit statelor membre să impună o taxă sau o redevență calculată exclusiv pe baza veniturilor brute obținute anual de întreprindere – proprietara infrastructurii instalate – cu ocazia furnizării serviciilor de telefonie fixă și internet pe teritoriul aferent?

____________

1 JO 2002, L 108, p. 21, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 183.