Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Supremo (Španija) 5. decembra 2018 – Ayuntamiento de Pamplona/Orange España S.A.U.

(Zadeva C-764/18)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Supremo

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica v postopku s kasacijsko pritožbo: Ayuntamiento de Pamplona

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: Orange España S.A.U.

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se Direktiva 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih [komunikacijskih] omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) 1 , kakor jo razlaga Sodišče v zvezi s podjetji, ki delujejo v sektorju mobilnih telekomunikacij, in zlasti omejitve izvajanja davčne pristojnosti držav članic, ki jih ta direktiva določa v členih 12 in 13, uporabljajo za podjetja, ki opravljajo storitve fiksne telefonije in interneta?

Če bi se na prejšnje vprašanje odgovorilo pritrdilno (in bi se razglasilo, da se navedena direktiva uporablja za ponudnike storitev fiksne telefonije in interneta), ali člena 12 in 13 Direktive 2002/20/ES državam članicam omogočata, da naložijo pristojbino ali prispevek, ki se izračuna izključno glede na bruto dohodke, ki jih podjetje – ki je lastnik nameščenih naprav – ustvari na leto z opravljanjem storitev fiksne telefonije in interneta na zadevnem ozemlju?

____________

1     UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 337.