Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunale ordinario di Roma (Itálie) dne 12. prosince 2018 – Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) v. Soundreef Ltd

(Věc C-781/18)

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Tribunale ordinario di Roma

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Žalovaná: Soundreef Ltd

Předběžná otázka

Musí být směrnice 2014/26/EU1 vykládána v tom smyslu, že brání takovému vnitrostátnímu zákonu, který vyhrazuje přístup na trh zprostředkování autorských práv nebo v každém případě udělování licencí uživatelům pouze subjektům, které lze podle definice uvedené v této směrnici kvalifikovat jako organizace kolektivní správy, přičemž vylučuje subjekty kvalifikovatelné jako nezávislí správci práv, které jsou založeny v tomto členském státě nebo v jiných členských státech?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/26/EU ze dne 26. února 2014 o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. 2014, L 84, s. 72).