Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale ordinario di Roma (Italia) on esittänyt 12.12.2018 – S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori v. Soundreef Ltd

(asia C-781/18)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale ordinario di Roma

Pääasian asianosaiset

Kantaja: S.I.A.E. – Società Italiana degli Autori ed Editori

Vastaaja: Soundreef Ltd

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiiviä 2014/26/EU1 tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansalliselle laille, jossa pääsy tekijänoikeuksien hallinnointimarkkinoille – tai ainakin lisensiointi käyttäjille – varataan ainoastaan toimijoille, jotka voidaan kyseisen direktiivin määritelmän mukaan luokitella yhteishallinnointiorganisaatioiksi, ja suljetaan pois sekä samassa valtiossa että muissa jäsenvaltioissa perustetut toimijat, jotka voidaan luokitella riippumattomiksi hallinnointiyhteisöiksi?

____________

1 Tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU (EUVL 2014, L 84, s. 72).