Language of document :

A Tribunale ordinario di Roma (Olaszország) által 2018. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Società Italiana degli Autori ed Editori (S. I. A. E.) kontra Soundreef Ltd

(C-781/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale ordinario di Roma

Az alapeljárás felei

Felperes: Società Italiana degli Autori ed Editori (S. I. A. E.)

Alperes: Soundreef Ltd

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

„Úgy kell-e értelmezni a 2014/26/EU irányelvet,1 hogy azzal ellentétes az a nemzeti törvény, amely a szerzői jogok közvetítésének piacához való hozzáférést és egyébként a felhasználói engedélyek kiadását kizárólag az irányelv meghatározása értelmében közös jogkezelő szervezetnek minősülő jogalanyok részére biztosítja, és abból kizárja mind az ezen államban mind a más tagállamokban létrehozott, független jogkezelő szervezeteknek minősülő szervezeteket?”

____________

1 A szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és a zenei alkotások belső piacon történő online felhasználásának több területre kiterjedő hatályú engedélyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/26/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2014. L 84., 72. o.; helyesbítés: HL 2015. L 233., 8. o.)