Language of document :

2018 m. gruodžio 12 d. Tribunale ordinario di Roma (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) / Soundreef Ltd

(Byla C-781/18)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale ordinario di Roma

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori

Atsakovė: Soundreef Ltd

Prejudiciniai klausimai

Ar Direktyva 2014/26/ES1 turi būti aiškinama taip, kad pagal ją draudžiami nacionalinės teisės aktai, kuriais galimybė patekti į tarpininkavimo autorių teisių administravimo srityje rinką ar išduoti licencijas naudotojams suteikiama tiktai subjektams, kurie, pagal toje pačioje direktyvoje pateiktą apibrėžtį, kvalifikuojami kaip kolektyvinio administravimo organizacijos, išskyrus tuos, kurie gali būti kvalifikuojami kaip nepriklausomi administravimo subjektai, įsteigti arba toje valstybėje narėje, arba kitose valstybėse narėse?

____________

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl kolektyvinio autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimo vidaus rinkoje (OL L 84, 2014, p. 72).