Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunale ordinario di Roma (Italië) op 12 december 2018 – Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)/Soundreef Ltd

(Zaak C-781/18)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Tribunale ordinario di Roma

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Verwerende partij: Soundreef Ltd

Prejudiciële vraag

Moet richtlijn 2014/26/EU1 aldus worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan een nationale regeling die de toegang tot de markt voor de bemiddeling van auteursrechten, althans de verlening van licenties aan gebruikers, voorbehoudt aan organisaties die volgens de definitie van deze richtlijn kunnen worden gekwalificeerd als collectieve beheerorganisaties, met uitsluiting van organisaties die kunnen worden gekwalificeerd als onafhankelijke beheerentiteiten die in dezelfde staat of in andere lidstaten zijn opgericht?

____________

1 Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (PB 2014, L 84, blz. 72).