Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale ordinario di Roma (Italia) la 12 decembrie 2018 – Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)/Soundreef Ltd

(Cauza C-781/18)

Limba de procedură: italiana

Instanța de trimitere

Tribunale ordinario di Roma

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)

Pârâtă: Soundreef Ltd

Întrebarea preliminară

Directiva 2014/26/UE1 trebuie interpretată în sensul că aceasta se opune unei legi naționale ce rezervă accesul pe piața intermedierii drepturilor de autor sau, în orice caz, acordarea de licențe utilizatorilor doar entităților care pot fi calificate, potrivit definiției cuprinse în aceeași directivă, drept organisme de gestiune colectivă, excluzând pe cele care pot fi calificate drept entități de gestiune independente, constituite fie în același stat, fie în alte state membre?

____________

1     Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO 2014, L 84, p. 72).